achtergrond
 

Aangepastwielrennen.nl |

Categorie├źn

Onderstaande = vertaling van UCI-Cycling Regulations / hoofdstuk 16 para-cycling

Cycling C1 (16.5.008)

Neurologisch:

 • Hemiplegie, spasticiteit graad 3 in de onderste en bovenste ledematen
 • diplegie, lagere graad 3 spasticiteit in beide benen
 • athetosis of ataxie / dystonie, kan gemengd patroon (athetosis, spasticiteit of ataxie) zijn
 • Slechte functionele kracht in romp, en / of in alle ledematen Amputatie:
 • Een amputatie van het been, boven knie, en arm, boven of onder elleboog, aan dezelfde kant of diagonaal, met of zonder gebruik van een prothese
 • Dubbele totale knie exarticulatie met behulp van prothesen
 • Dubbele amputatie beneden elleboog + enkele amputatie boven knie, niet van een prothese.

Overig C1:

 • Incomplete dwarslaesie of meervoudige handicaps met een geteste punt score meer dan 210 punten.

Cycling C2 (16.5.009)

Neurologisch:

 • Hemiplegische, spasticiteit graad 2, de onderste ledematen meer betrokken
 • Diplegisch, lagere graad 2 spasticiteit in beide benen
 • Matige tot ernstige athetosis of ataxie Afname van spierkracht:
 • tussen 160 en 209 punten (Polio, perifere neurologische letsels onvolledige dwarslaesie, spieraandoening HMSN, MS) Amputatie:
 • Een boven elleboog amputatie met of zonder gebruik van de prothese + enkele totale knie ex-articulatie met gebruik van prothesen
 • Dubbele amputatie beneden elleboog + enkele totale knie ex-articulatie met het gebruik van een lagere prothese
 • Dubbele beneden knie amputatie met het gebruik van prothesen + enkele boven elleboog amputatie zonder het gebruik van de bovenste ledematen prothese
 • Een amputatie boven de knie, geen prothese, stomp ondersteuning mogelijk

Overig C2:

 • Meervoudige handicaps (bv. amputatie met neurologische stoornissen), maar vloeiend bewegen en controle over de fiets.
 • Beperkte bewegingsmogelijkheden van de heup of knie of spierzwakte, zodanig dat een functioneel volledige omwenteling van de crank niet mogelijk is. In dit geval moet de straal van crank beperkt worden tot 0 cm.

Cycling C3 (16.5.010)

Neurologisch:

 • Hemiplegisch met spasticiteit graad 2, de onderste ledematen meer betrokken, graad 1 in bovenste ledematen
 • Diplegisch, lagere graad 2 spasticiteit in beide benen
 • Matig athetosis of ataxie / dystonie.
 • Beperkte bewegingsmogelijkheid van de heup of knie zodanig dat een normale functionele volledige omwenteling van de crank niet mogelijk is. In dit geval is de renner in staat de crank te verkorten tot optimale lengte Amputatie:
 • Enkele boven elleboog-amputatie, geen prothese + enkele onder knie-amputatie met gebruik van een prothese
 • Enkele totale knie ex-articulatie met gebruik van een prothese + enkele onder elleboog-amputatie
 • Enkele totale knie ex-articulatie, met gebruik van prothese
 • Dubbele boven knie amputati, met het gebruik van prothesen

Overig C3:

 • Meervoudige handicaps met een geteste punt score tussen 110 en 159 punten.

Cycling C4 (16.5.011)

 • Hemiplegisch met spasticiteit graad 1, de onderste ledematen meer betrokken
 • Diplegisch, lagere graad 1 spasticiteit in beide benen
 • Milde tot matige athetosis of ataxie / dystonie te matigen.
 • Beperkte bewegingsmogelijkheid van de heup of knie zodanig dat een normale functionele volledige omwenteling van de crank niet mogelijk is. In dit geval is de renner in staat de crank te verkorten tot optimale lengte Amputatie:
 • Enkele onder de knie amputatie met gebruik van prothese + enkele amputatie met of zonder het gebruik van prothese
 • Enkele onder de knie amputatie, met gebruik van prothese
 • Dubbele amputatie onder elleboog, met of zonder gebruik van een prothese waardoor zo optimaal mogelijk functioneel contact met het stuur. Overig: Vergelijkbaar meervoudige beperkingen met een geteste punt score tussen 60 en 109 punten.

Cycling C5 (16.5.012)

 • Dit is de sport klasse voor atleten met een minimum aan beperkingen. Neurologisch
 • monoplegie spasticiteit graad 1 of meer in het aangedane arm Plus duidelijke neurologische verschijnselen:
 • Positieve uni-of bilaterale Hoffman
 • Opvallend stevige reflexen of duidelijke verschillen in de reflexen links versus rechts

Amputatie:

 • Enkele amputatie boven elleboog, met of zonder prothese, geen functionele grip
 • Enkele amputatie onder elleboog met gebruik van een prothese.

18 PARA--CYCL ING E0212 Minimale handicap:

 • Amputatie van alle vingers en duim (tot aan MCP gewricht) of amputatie van meer dan half voet (voorvoet). In het geval van een boven de elleboog-amputatie, onder de elleboog-amputatie of een bovenste ledematen dysmelie, wordt aan de definitie van minimale handicap voldaan indien alle vingers en de duim van een hand ontbreekt tot en met het MCP-gewricht of andere beperkingen die vergelijkbaar zijn, zonder functionele grip. Als bewijs van het verlies van functionele grip, is de betrokken sporter niet in staat zijn/haar remmen en shifters te bedienen op het stuur met de betrokken of een verminderde ledemaat.

Overig C5: Meervoudige handicaps met een geteste punt score tussen de 20 en 59 punten.